Poczta w Wolnicy (zdjęcie z pocztówki)

Poczta w Wolnicy (zdjęcie z pocztówki)