Elektryfikacja wsi

Wioska zelektryfikowana została w roku 1926. Do sieci elektrycznej zostały podłączone: Szkoła, Poczta, niektóre gospodarstwa wiejskie. Dworzec kolejowy i części wsi otrzymały oświetlenie dróg. Część gospodarstw rolnych i zakładów, które nie mogły pozwolić sobie na zelektryfikowanie, musiały w dalszym ciągu pracować przy pomocy silników spalinowych.