Karczma

Do roku 1800 poprzedni właściciele knajpy nie są znani. Około roku 1800 karczma ta była w posiadaniu niejakiego Franza Thatera. Był on bardzo długo gospodarzem tej karczmy. Po jego śmierci następcą karczmy był jego syn Leonard. Około roku 1920 odsprzedał on karczmę Poschmannowi. Ten jednak umarł na skutek odniesionych ran wojenncyh a właścicielami zostają żona i dzieci. Wdowa po Poschmanie wychodzi powtórnie za mąż za niejakiego Jude. Jude był już właścicielem jednej karczmy. W roku 1921 karczma zostaje odsprzedana dla Thaddasa Huhna, on jednak umarł w roku 1940, a spadkobierczyniami zostały dwie jego córki: Theresia i Martha Huhn. One też gospodarowały na gospodarce o powierzchni 42 morgów. W roku 1936 karczma została rozbudowana jako budynek dwupiętrowy. W rozbudowanej karczmie urządzone zostały pokoje gościnne. Karczmę nazywano też hotelem wiejskim i tutaj odbywały się piękne coroczne festyny.