Słodownia

W roku 1820 urządził w swej posiadłości Ferdinand Mathern słodownię. Zakład ten był uznawany jako "Browar Wiejski". Produkowane w nim piwo było bardzo słabe (niskoalkoholowe). Piwo te było chętnie pite podczas zbiorów (żniw) i było zwane Szemper Bier. Ferdinand Mather zmarł na skutek wypadku. Żona po nim, z domu Arendt, wyszła za mąż za niejakiego Krugera, którego nazywano też Malzer-Kruger. Z biegiem czasu browar stał się nierentownym i został w roku 1900 zlikwidowany. W roku 1921 kupił Kruger od Hugo Schlesinger parę morgów ziemi, które to w całości przepisał synowi Andreasowi w roku 1922. Córka Johanna wyszła za Antota Kuhna i w roku 1919 opuściła dom rodzinny. Po śmierci żony w 1922 Kruger podzielił swoje gospodarstwo. Dom mieszkalny, z należnym do niego polem, sprzedał młynarzowi Fillowi, ten odsprzedał jego część gospodarzowi Ottonowi Stefenowi. Stefen wybudował na tej posiadłości dom, w którym urządzona została placówka policyjna w roku 1928. Kruger zmarł w 1929.