Szkoła

W krótkim czasie od założenia wsi, powstała też prawdopodobnie szkoła. Szkoła ta początkowo posiadała najpierw jedną, później dwie klasy. Około roku 1800 uczył w niej nauczyciel o nazwisku Lemke. Nauczał on również dzieci z sąsiednich wsi. Nauczycielowi ówczesna gmina Wolnica dała do dyspozycji 20 morgów ziemi z żywym i martwym inwentarzem. Ziemia ta należała do szkoły aż do 1945 roku. Jako następca nauczyciela Lemke, obowiązki przejął niejaki P. Grunberg. Około roku 1904-1905 szkoła otrzymała drugiego nauczyciela (o nazwisku Kukla), który uczył w klasach 3-4. Ponieważ w czasie przybywało coraz więcej dzieci zdecydowano w gminie o wybudowaniu nowego budynku szkolnego. Zrealizowano to w roku 1908. W tym też czasie szkoła otrzymała nową nauczycielkę (Neubauer), która później zastąpiona została przez panią Packheiser. W roku 1937 szkoła została wyremontowana i rozbudowywana. Liczba uczących się dzieci w roku 1945 wynosiła 173.