Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbędzie się w dniach:
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
2016

(nieruchomości zamieszkałe)

ODPADY ZMIESZANE

WTOREK: 09.08.2016, 23.08.2016, 06.09.2016,
20.09.2016

 

ODPADY SEGREGOWANE

 05.07.2016, 02.08.2016, 06.09.2016