Odnowa i rozwój wsi

Budowa chodnika.

I część chodnika ukończno na koniec lata 2012r. II cz. została zaczęta ukończona w grudniu 2013r.

Zakup namiotu sołeckiego.

Został zakupiony namiot sołecki, który jest wykorzystywany na imprezach w Wolnicy, oraz wypożyczany przez mieszkańców

Poszerzenie kląbu na skrzyrzowaniu.

 

Odnowa przystanku autobusowego

Zakup nowego oświetlenia ulicznego.

W ramach Gminnego Funduszu Sołeckiego sostało zakupione 6 nowych lamp ulicznych

 

Odnowa płotu na placu wiejskim.